Gasveren op maat of direct uit voorraad geleverd

Ook voor gasveren bent u bij Verenfabriek de Spiraal BV aan het juiste adres! Zowel gasveren die snel uit voorraad geleverd kunnen worden als ook specifiek ontworpen en geproduceerde gasveren, net als bij veren uit draad is er enorm veel mogelijk. De typische toepassingsgebieden van gasveren omvatten het openen en sluiten van luiken en (bescherm-)kappen. Maar ze kunnen gebruikt worden voor het besturen van complete apparatuur zoals ventilatieopeningen, stoelen, bedden, ramen, gereedschap, machines, etc.

Gasveren uit voorraad

Onderstaande types gasveren kunnen wij uit voorraad leveren. Klik op één van de types om direct naar de juiste pagina op de webshop te gaan.

Verkoop van voorraadveren uitsluitend aan geregistreerde bedrijven. Niet aan particulieren.

Gasveer op maat gemaakt

Onze zusterbedrijven binnen het Zweedse Lesjöfors hebben jarenlange ervaring voor dit speciale type veer voor zowel productie als technische ondersteuning. Bij De Spiraal BV hebben we onze eigen mensen die opgeleid zijn om u te adviseren op het gebied van gasveren, of om u aan een scherpe offerte te helpen!

L = Lengte

B = Slaglengte

Ø1 = Diameter van de buis

Ø2 = Diameter zuigerstang

T = Schroefdraad

TECHNISCHE INFORMATIE VAN GASVEREN

De belangrijkste componenten van een gasveer zijn de cilinder, een zuigerstang met zuigerkop, een afdichting en een geleider.

De cilinder wordt gevuld met samengedrukt stikstofgas, die gelijke druk uitoefent aan beide zijden van de zuiger. Het oppervlak van de zuigerstangzijde van de zuiger is kleiner dan aan de andere kant. Dit produceert duwkracht. Met andere woorden, de omvang van de duwkracht wordt bepaald door de dwarsdoorsnede van de zuigerstang en de interne druk binnen de cilinder.

GASVEER EIGENSCHAPPEN

Gasveren hebben, in tegenstelling tot de meeste andere soorten veren, een ingebouwde voorspankracht en een platte veerkarakteristiek. Dit betekent dat er slechts een klein krachtverschil is tussen volledige extensie en volledige compressie.

Doordat de zuiger en zuigerstang in een cilinder gedrukt worden, vermindert het volume en neemt de druk toe. Dit resulteert in een toename van de duwkracht. Deze toename is in conventionele gasveren normaal gesproken rond de 30% bij volledige compressie. Het diagram illustreert, in simpele termen, krachten F3, F4, F2 en F1 langs de slag wanneer de gasveer volledig is samengedrukt en vervolgens wordt losgelaten. F1 geeft de kracht weer net voor volledige extensie.

Wij refereren naar deze statische F1 kracht wanneer we spreken over de kracht van een gasveer. Het verschil tussen de kracht tweetallen F3/F1 en F4/F2 verschilt op basis van de hoeveelheid frictie.

De duwende veerbeweging is langzaam en gecontroleerd. Het is afhankelijk van de gasstroom tussen de zuigerzijden die is toegestaan om door de kanalen in de zuiger te gaan gedurende de slag.

Conventionele gasveren gebruiken ‘hydraulische demping’, wat betrekking heeft op een kleine hoeveelheid olie die de snelheid van de slag vertraagt onmiddellijk voordat de veer volledig uitschuift. Dit geeft de beweging een remmend karakter in de eindpositie mits de zuigerstang in neerwaartse richting staat.

KRACHT BEREKENINGEN VAN GASVEREN

Door middel van het gebruik van een intern ontwikkeld softwarepakket heeft De Spiraal de mogelijkheid om elk denkbaar type toepassing te simuleren. Dit zorgt ervoor dat wij snel kunnen helpen bij het berekenen van de krachtvereisten voor uw specifieke ontwerp van uw gasveren.

In eenvoudiger gevallen kan de benodigde kracht van de gasveer berekend worden door het invoeren van de relevante waarden in de volgende formule:

F1 = (GxL) / (Wxn) +10-15% uitval marge

Variable:Omschrijving:
F1Gasveerkracht in Newton
GZwaartekracht in Newton van het bewegende deel
CAansluitpunt op het bewegende deel
DAansluitpunt op het vaste deel
EDraaipunt
SZwaartepunt
LHorizontale afstand van E tot S in open positie
WKleinste afstand tot E
nAantal gasveren

KRACHT TOLERANTIES

Toleranties bij het vullen met gas en andere factoren betekent dat er variaties kunnen zijn in de kracht die wordt uitgeoefend door gasveren met dezelfde nominale F1 waarde. De toleranties in onderstaande tabel zijn ruim bemeten; de werkelijke krachten liggen meestal zeer dicht bij de nominale specificatie.

Krachttoleranties (N)

Kracht (N):Tolerantie:
F1 ? 100+/- 10
100 < F1 ? 200+/- 20
200 < F1 ? 600+/- 30
600 < F1 ? 1200+/- 50
F1 > 1200+/- 100

Krachttolerantie (N) 12-4

Kracht (N):Tolerantie:
F1 ? 50+/- 5
50 < F1 ? 100+/- 10
F1 > 100+/- 15

Let op: als de omgevingstemperatuur stijgt of daalt dan stijgt of daalt ook de kracht van de gasveer afhankelijk van de verandering van druk in de cilinder.

TEMPERATUREN

De nominale F1 waarde is van toepassing bij 20°C, dit is de temperatuur waarbij gasvulling wordt uitgevoerd. Als vuistregel geldt: de gasveerkracht neemt toe met ongeveer 3.5% per 10°C temperatuurverhoging en neemt dienovereenkomstig af als de temperatuur daalt.

LEVENSDUUR VAN EEN GASVEER

Over het algemeen geldt dat de gasveren van De Spiraal een maximaal krachtverlies van 10% hebben na 40.000 cycli met een maximum van vijf cycli per minuut bij kamertemperatuur en correcte montage.

Het volgende moet echter ook in acht worden genomen. Gasveren hebben een bepaalde houdbaarheid doordat het afdichtingsmateriaal ouder wordt en slijt. Er zijn verschillende factoren die de levensduur van een gasveer in toepassing beïnvloeden.

Externe factoren zoals temperatuurswisselingen en andere fysieke omgevingsinvloeden kunnen de veroudering en slijtage van de afdichtingen beïnvloeden en daardoor het proces van krachtverlies versnellen.

Montage speelt daarnaast ook een belangrijke rol. Als, voor het grootste deel van zijn levensduur, een gasveer zijn zuigerstang naar beneden wijst, dan zullen de afdichtingen en de zuigerstang gesmeerd blijven met olie. Dit zorgt ervoor dat slijtage en lekkage tot een minimum wordt beperkt.

Een gasveer gaat ook langer mee als het zonder trillingen gemonteerd is op een dusdanige manier dat er geen laterale krachten geproduceerd kunnen worden.

Een goede regel voor een ontwerper is om altijd voor de gasveer te kiezen met het grootst mogelijk cilindervolume voor de benodigde kracht.

ADVIEZEN VOOR HET GEBRUIK VAN GASVEREN

1. Gasveren zijn drukvaten. Probeer nooit een gasveer te openen zonder het opvolgen van de instructies die vermeld staan onder de sectie genaamd “Recycling”. Stel nooit een gasveer bloot aan overmatige warmte of vuur.

2. Om optimale functie en levensduur te garanderen, moeten de conventionele gasveren gemonteerd worden zodat de zuigerstang altijd, of in ieder geval zo vaak mogelijk, naar beneden wijst gedurende gebruik. Als de zuigerstang aan het einde van de slag naar beneden is wordt de hydraulische demping volledig benut.

3. Gasveren mogen onder geen enkel beding blootgesteld worden aan schadelijke externe invloeden of gewelddadige behandeling. De Spiraal accepteert geen garantie of retouraansprakelijkheid voor het volgende:

3a. Zichtbare schade aan de zuigerstang, inclusief kleine krassen, verfstof, verbuiging of iets soortgelijks. Deze kan de afdichtingsfunctie beschadigen.

3b. Een beschadigde cilinder. Dit kan betekenen dat de functionaliteit in gevaar is gebracht wat directe veiligheidsrisico’s kan opleveren. Probeer nooit een gasveer te gebruiken die kleine deukjes of verbuigingen vertoont op de cilinder. Haal het uit gebruik en volg de instructies die vermeld staan onder de sectie genaamd “Recycling”.

3c. Gasveren waarbij ofwel de waarschuwingstekst, fabricage datum of onderdeel nummer is verwijderd door een externe actie.

4. Onze gasveren zijn ontworpen voor omgevingstemperaturen tussen -30 en +80°C. Vermijd, indien mogelijk, intensief gebruik bij uitersten van dit temperatuurbereik. Het verminderen/verhogen van de omgevingstemperatuur betekent ook een afname/toename in de kracht van een gasveer.

5. Gasveren zijn ontworpen zodat ze axiale belastingen aankunnen. Vermijd radiale krachten (laterale krachten). Kies een zo groot mogelijke doorsnede.

6. Wij bevelen altijd aan om externe eindaanslagen in de toepassing te gebruiken. Oefen geen externe kracht uit gedurende de slag.

7. Smeer de zuigerstang niet in met vet of olie en stel de gasveer niet bloot aan oliën of oplosmiddelen.

8. Vermijd het gebruik van roestvrijstalen gasveren in corrosieve omgevingen.

9. Stel de zuigerstang niet bloot aan vuil en stof.

10. Lange perioden van opslag kunnen het afdichtingsmateriaal doen verouderen. Wanneer opslag nodig is, raden wij u aan om a “first in – first out” beleid te hanteren. Als een gasveer niet gebruikt is voor een lange periode, kan het bij het eerste gebruik iets meer kracht vergen on de zuigerstang in te drukken. Dit is normaal en heeft geen negatief effect op toekomstig gebruik.

Wanneer met al deze punten rekening wordt gehouden bent u goed bezig met een veilig en goed functionerend gebruik van gasveren. De Spiraal kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de prestatie of veiligheid van de definitieve aanvraag.

RECYCLEN VAN EEN GASVEER

De meerderheid van de gasveren zijn gemaakt van metaal en kunnen daarom gerecycled worden. Wanneer u zelf een gasveer wegwerpt, b.v. als het beschadigd is of door een andere manier onbruikbaar is geworden, houd dan rekening met het volgende:

1. Maak de gasveer drukloos door een gat van 3mm te boren op 22 mm afstand van het cilinder eind. Dit moet in een verticale positie vastgezet worden en de zuigerstang moet in de maximale positie naar beneden uitgeschoven zijn. NB. Draag hierbij een veiligheidsbril, beschermende kleding en gehoorbeschermers, aangezien de veer bij het doorboren geluid maakt en u mogelijk wordt blootgesteld aan kleine hoeveelheden olie en metalen fragmenten.

2. Tap de olie af door het geboorde gat. Dit doe je door de zuigerstang in te drukken en eruit te trekken, herhaal dit indien nodig. Recycle de ‘afvalolie’ in overeenstemming met de lokale regelgeving.

3. De gasveer kan nu conform lokale voorschriften naar een metaal recyclingcentrum gebracht worden.

Toepassingen

Gasveren worden doorgaans gebruikt voor heffen en ontladen, maar hun speciale veer- en dempingseigenschappen zorgen ervoor dat ze kunnen worden ingezet in een ruime variatie aan toepassingen. Een typisch voorbeeld daarvan is het gecontroleerd openen en sluiten van deuren en kappen. Ze kunnen tevens worden ingezet om volledige apparatuur te bedienen, zoals ventilatieopeningen, bedden, stoelen, vensters, gereedschap en machines. Zelfs zware voorwerpen kunnen manueel worden opgetild met ondersteuning van een gasveer.

Eigenschappen

De belangrijkste onderdelen van een gasveer zijn een cilinder, een zuigerstang met zuigerkop, een afdichting en een geleider. De cilinder wordt gevuld met stikstofgas onder druk wat een gelijke druk uitoefent aan beide zijden van de zuiger. Het oppervlak aan de zijde van de zuigerstang is kleiner dan aan de andere zijde, waardoor een duwkracht ontstaat. Simpel gezegd wordt de drukkracht bepaald door de doorsnede van de zuigerstang van de gasveer en de interne druk in de cilinder.