De Spiraal vervaardigd ook, al dan niet in samenwerking met haar zusterbedrijf Tribelt BV, metalen transportbanden.
Een transportband is een manier om producten door een fabriek te verplaatsen. Ook kan het zijn dat de transportband onderdeel van een machine is waar het product wordt onderworpen aan een proces.

De Spiraal produceert één type metalen transportband, namelijk de zogenaamde stavenband. Voor uitvoerige informatie over alle mogelijke soorten metalen transportbanden verwijzen we u naar de site van Tribelt BV.

Toepassingen

Wanneer de procescondities dusdanig zijn dat een transportband uit kunststof niet meer geëigend is kan men kiezen voor een metalen transportband. Dit kan vanwege temperatuur, belading (kracht), agressiviteit van de omgeving of vanwege slijtage zijn. Ook kan men vanuit duurzaamheidsoverwegingen kiezen voor een metalen band.

De stavenbanden die De Spiraal produceert worden overwegend in de “banket & bakkerij” en in de vleesverwerkende sector gebruikt.

Materialen

Vanwege de toepassing in de voedselindustrie worden de stavenbanden voornamelijk uitgevoerd in RVS (1.4301 / 1.4310 / 1.4401 / 1.4404). Ook worden de banden geproduceerd uit blank verenstaal (bijvoorbeeld klasse C).

Bij andersoortige transportbanden worden ook veel andere soorten RVS en speciale legeringen gebruikt. De keuze is altijd afhankelijk van de toepassing waarbij zowel proces als producteigenschappen meespelen. Op de site van Tribelt is op pagina materiaalkeuze meer informatie te vinden over de verschillende materialen bij transportbanden.

Eigenschappen

Een stavenband is een positief aangedreven band. Dit wil zeggen dat aandrijving middels tandwielen plaatsvindt en niet op wrijving. Hierdoor zal de band niet slippen of verlopen. Voorwaarde is wel dat de installatie waarop de band draait correct ontworpen is. Indien u hierover van gedachten wilt wisselen staan we u graag telefonisch te woord.

De staven (onderdelen) voor een transportband kunnen in principe vanaf elke gewenste draaddikte vervaardigd worden. Het is echter wel van belang om de stabiliteit van de band in ogenschouw te nemen. De gewenste steekmaat, de breedte van band, de belading en de manier van beladen zijn allemaal van belang voor de stabiliteit van de band in relatie tot de gewenste draaddikte. Meest voorkomende draaddiktes zijn 4,0 / 5,0 / 5,25 / 6,0 / 8,0 mm.

Groot voordeel van dit bandtype in relatie tot andere bandtypes is de hygiëne. Doordat de stavenband zeer open is kan men de band zeer eenvoudig reinigen. Belangrijkste keerzijden zijn daarentegen de beperkte mogelijkheid tot beladen en een relatief kleine maximale breedte (zie ook hierboven t.a.v. stabiliteit van de band).